Mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība "L.V.Mežs"

  • "Kārļzemnieki", Krustiņi, Inčukalna novads, LV-2141
  • www.lvmezs.lv/
  • Valdes priekšsēdētājs/ kooperatīvās sabiedrības vadītājs - Modris Kalvāns +371 26559986
Ziņas
Kontakti
Pievienotie dokumenti
Apraksts

2015.gada vidū mūsu biedru skaits – 38; apsaimniekojamā meža zemes platība – 1012 hektāri. 2014.gada laikā esam snieguši mežistrādes pakalpojumus 15 biedriem un 6 citiem klientiem, kā arī sagatavojuši un apstādījuši 23 ha meža platības, un sakārtojuši 2.8 km meža ceļa, no kuriem 800 m tika uzbūvēti no jauna. Esam realizējuši 4 apmācību projektus, noorganizējot 5 apmācības meža īpašniekiem, meža nozarē strādājošiem un medniekiem. 

Atslēgvārdi

Mežsaimnieciskie pakalpojumi, meža inventarizācija, meža apsaimniekošanas plāna izstrāde saimnieciskajam gadam, ilgtermiņa meža apsaimniekošanas plāna izstrāde, robežu ierīkošana, robežu atjaunošana, mežu apsaimniekošana, mežizstrāde, meža kopšana, stigošana, cirsmu izstrādes shēmu sagatavošana, dastošana, cirsmu novērtēšana, cirsmu izstrāde, augsnes sagatavošana, stādīšana, agrotehniskā kopšana, jaunaudžu kopšana, atjaunoto platību aizsardzība, repelenti, atzarošana, meža produkcijas realizācija, cirsmu pārdošana, kokmateriālu pārdošana, medību platību apsaimniekošana, medību platību ierīcība, medību platības sākotnējās vērtības noteikšana, līgumu slēgšana ar mednieku kolektīviem, līgumu administrēšana, meža infrastruktūra, meliorācijas projektu sagatavošana, meliorācijas projektu realizācijas administrēšana, meža ceļu projektēšana, meža ceļu ierīkošanas realizācijas administrēšana, ūdens ņemšanas vietu projektēšana, ūdens ņemšanas vietu ierīkošanas realizācijas administrēšana, Eiropas Savienības finansējuma piesaiste, cita finansējuma piesaiste, konsultāciju sniegšana par iespējām piesaistīt finansējumu, projektu dokumentācijas sagatavošana, projekta realizācijas administrēšana, atskaišu sagatavošana, dokumentācijas sagatavošana, apmācības, meža īpašnieku apmācības, pakalpojumu sniedzēju kvalifikācijas paaugstināšana, nomnieku piesaiste, pakalpojumu sniedzēju piesaiste, līgumu slēgšana nemeža zemju apsaimniekošanai, līgumu administrēšana nemeža zemju apsaimniekošanai, meža apsaimniekošana, meži Latvijā, meža zemes, mežsaimniecība, konsultācijas, apmācības.