Account-Line Company, SIA, Filiāle

Ausekļa 5 (3. stāvs), Sigulda, Siguldas n., LV-2150
26255665 26255665 Mājaslapa Mājaslapa

Apraksts

SIA Account-Line Company"- tā ir pieredze un atbildība. Grāmatvedības pakalpojumi juridiskām un fiziskām personām. Grāmatvedības kārtošana, nodokļu pārskata sagatavošana. Gada deklarāciju sagatavošana. Pakalpojumu kvalitāte atbilst gan Latvijā, gan ārvalstīs pieņemtiem standartiem. Mēs nodrošinām pilnu grāmatvedības pakalpojumu spektru, pilnībā ievērojot Latvijas Republikas normatīvos aktus. Tiek izmantotas licencētas programmas - Tildes Jumis, 1C, Zalktis.

Kontaktinformācija

Mobilais tālrunis +37126255665
E-pasts grmv.ineta@gmail.com
Mājaslapa www.gramatvedis-account.lv

Atslēgvārdi

Grāmatvedis. Grāmatvedības pakalpojumi. Grāmatvedība. Grāmatvedības pakalpojumos ietilpst: Uzņēmuma grāmatvedības organizācijas un politikas izstrāde; Sākotnējo dokumentu pārbaude, grāmatošana un apstrāde. Pamatlīdzekļu saņemšanas, izslēgšanas un nolietojuma aprēķināšana un iegrāmatošana. Krājumu inventarizācija. Debitoru un kreditoru uzskaite. Bankas un kases dokumentu apstrāde. Avansa norēķinu un komandējuma atskaišu uzskaite. Darba algas, slimības naudas, atvaļinājuma naudas, darbinieku personīgo kontu kārtošana, darba algas izmaksu saraksta sagatavošana. Rēķinu izrakstīšana un nosūtīšana klientam. Ieņēmumu un izdevumu aprēķins. Vadības grāmatvedības kārtošana un atskaišu sagatavošana uzņēmuma vadībai un īpašniekiem. Ikmēneša pārskats par iedzīvotāju ienākuma nodokli un obligātajām sociālās apdrošināšanas iemaksām par katru darbinieku un iesniegšana VID, izmatojot EDS sistēmu. Ikmēneša PVN deklarācij sagatavošana ar pielikumiem, izmantojot EDS sistēmu. Gada pārskata sastādīšana un citu nepieciešamo atskaišu sagatavošana un iesniegšana VID, izmantojot EDS sistēmu. Ziņojums par darbinieku kustību un iesniegšanua VID, izmantojot EDS sistēmu. Operatīvās bilances sagatavošana un iesniegšana vadībai, bankām un līzinga kompānijām. Nodokļu konsultācijas un komunikācija ar VID. Citi grāmatvedības pakalpojumi pēc vienošanās. Grāmatvedības pakalpojumi individuālajiem komersantiem un pašnodarbinātām personām, gada ienākuma deklarācijas sastādīšana. ...vairāk

Pieteikt izmaiņas