Tulkojumu veidu daudzveidība – kādu izvēlēties?

Tāpat kā visam šajā pasaulē arī tulkojumiem ir sava klasifikācija. 

Viens no tulkojumu veidu iedalījumiem ir šāds:
• Brīvais tulkojums – teksta tulkojums citā valodā, atveidojot galveno saturu un jēgu, bet necenšoties precīzi saglabāt oriģinālvalodas nianses un teikumu konstrukcijas.
• Burtisks tulkojums – teksta tulkojums citā valodā, mehāniski aizstājot vienas valodas vārdus ar citiem un parasti saglabājot oriģinālvalodas konstrukcijas.

Tomēr tas nav populārākais. Tulkošanas biroji un arī mācību iestādes, kas apmāca jaunos tulkošanas profesijas pārstāvjus, tulkojumus iedala nedaudz citādāk, varētu pat teikt – specifiskāk.

Vairāk par šo iedalījumu lasiet rakstā un uzziniet, kāds tieši tulkojums jums nepieciešams!

Rakstiski tulkojumi
Šķietami vienkārši – to, kas ir rakstisks tulkojums, var saprast jau no definīcijas. Taču rakstiski tulkojumi mēdz būt dažādi. Tulkošanas birojs Tulkot.lv piedāvā divu veidu rakstiskos tulkojumus – bez korektūras vai ar iekļautu korektūru. Ko tas nozīmē?

Pie tulkojuma bez korektūras strādā viens valodas speciālists – tulkotājs, kurš pārtulko tekstu no vienas valodas citā. Šādā tekstā var gadīties stila vai gramatikas kļūdas, kuras tulkotājs var neievērot. Šo variantu var izvēlēties, ja teksts nekur netiks publicēts, bet ir vajadzīgs iekšējai lietošanai, piemēram, uzņēmuma darbiniekiem.

Tulkojums ar korektūru nozīmē, ka pie šī teksta strādās divi valodas speciālisti. Vispirms tulkotājs un pēc tam korektors. Korektors pārbaudīs teksta labskanību, stilu, gramatiku, terminoloģiju, varbūt ieraudzīs kādu neuzmanības kļūdu. Līdz ar to teksts būs ļoti augstā kvalitātē, tāds, kuru var publicēt mājaslapā vai drukāt. Šis variants ir ieteicams arī tad, ja tiek tulkots juridisks dokuments, kuram jābūt īpaši precīzam.

Sinhroni tulkojumi
Sinhrons tulkojums ir viens no mutisko tulkojumu veidiem. Tas tiek veikts reizē ar runāto. Piemēram, notiek pasākums, tiek teikta uzruna spāņu valodā, taču auditorijā ir pārsvarā latviešu valodas zinātāji. Klausītājiem ir pieejamas austiņas, kurās sinhroni ar runāto noris tulkojums no spāņu uz latviešu valodu.

Tulks savukārt atrodas speciālā kabīnē, kurā klausās tekstu un uzreiz to pārtulko, vienlaicīgi klausoties un runājot. Šis ir ļoti augsts un stresa pilns tulkošanas veids, tāpēc vienu tulku parasti nomaina otrs. Tas, pēc cik ilga laika notiek nomaiņa, atkarīgs no tulkojamā materiāla sarežģītības. Lai tulkotu, nepietiek ar to, ka cilvēks pārzina kādu valodu, par mutisko tulku ir jāmācās. Jābūt augstai stresa noturībai un izcilām valodu prasmēm.

Konsekutīvi jeb secīgi tulkojumi
Šis ir otrs mutisko tulkojumu veids. Apskatīsim to pašu piemēru, ko iepriekš. Šajā gadījumā runātājs pasaka savu tekstu spāņu valodā (ne visu uzreiz, sadala to daļās ar pauzēm), tulkotājs, kurš stāv turpat blakus, visu auditoriju iepazīstina ar runāto latviešu valodā. Tas notiek secīgi, tāpēc arī nosaukums – secīgā tulkošana.

Šušutāža ir vēl viens mutisko tulkojumu veids, to sauc arī par čuksttulkošanu. Šo parasti izmanto, lai tulkotu vienam cilvēkam, jo tulks stāv blakus un tulko secīgi pieklusinātā balsī – čukstus.


Notariāli apstiprināts tulkojums
Notariālu apstiprinājumu bieži vajag oficiālu dokumentu tulkojumiem, kurus pēc tam jāiesniedz kādā valsts vai pašvaldības iestādē. Kas ir notariāli apstiprināts tulkojums? Notārs ir amatpersona, kas sastāda un apliecina juridiskus dokumentus, apstiprina parakstu īstumu un arī kopiju īstumu. Tā kā tulkojums ir dokumenta kopija, tad notārs apliecina, ka tas sakrīt ar oriģinālu un ir izmantojams kā oriģināls. Tāpēc jāņem vērā, ka notāram noteikti būs jāredz arī oriģināls fiziskā formā, tas neder ieskenēts vai kopēts.

Klientu ērtībai notariāli apstiprinātus tulkojumus piedāvā vairums tulkošanas biroju. Šādā gadījumā klients nodot tulkošanas birojam attiecīgo dokumentu, ko vajadzīgs tulkot un notariāli apstiprināt, un tulkošanas birojs gan veic tulkojumu, gan pēc tam apstiprina to pie notāra. Ja klients nevēlas atstāt tulkošanas birojam dokumenta oriģinālu, tad viņam pašam ir jāierodas pie notāra to uzrādīt, lai varētu notikt apliecināšana. Tulkošanas biroju sadarbība ar notāru ir svarīga, jo notārs neapstiprina jebkuru tulkojumu, taču apliecina tādu, kura tulkotājam uzticas.

To, vai tulkojumu nepieciešams notariāli apstiprināt, nosaka iestāde, kurā dokumenta tulkojumu plānots iesniegt.

Tulkojumi ar biroja apliecinājumu
Kas ir biroja apliecinājums? Tas ir tulkošanas biroja parakstīts apliecinājums, ka tulkojums ir pareizs, kā arī tas sakrīt ar oriģinālu.

Ir gadījumi, kuros nav nepieciešams notāra apliecinājums, bet pietiek ar biroja apliecinājumu. Kādi gadījumi tie varētu būt? Piemēram, dokumenta tulkojumu jūs plānojat iesniegt saviem biznesa partneriem citā valstī. Tāpat arī dokumenti, kas jāiesniedz, piemēram, dalībai iepirkumā ir vajadzīgi pasūtītājam saprotamā valodā, taču ar apliecinājumu, ka tulkojums ir pareizs.

Ja neesat pārliecināts, kurš no tulkojumu veidiem jums būs īstais, vai arī sev vajadzīgo šajā sarakstā neatradāt – Tulkot.lv labprāt atbildēs uz visiem jautājumiem un pieņems arī nestandarta pasūtījumus!