Siguldas novadā kultūras projekti var pretendēt uz līdzfinansējumu līdz 2000 eiro

Rīga, 5.nov., LETA. Siguldas novada pašvaldība rīko novada kultūras projektu finansēšanas konkursu, kuram pieteikumus var iesniegt līdz 5.decembrim, aģentūra LETA uzzināja pašvaldībā.

Piešķirtā finansējuma apmērs vienam projektam paredzēts no 70 līdz 2000 eiro.

Konkursa mērķis ir veidot labvēlīgus nosacījumus iedzīvotāju iniciatīvām un vietējās kopienas iesaistīšanai kultūras piedāvājumu radīšanā un patēriņā.

Par 2019.gada Siguldas novada kultūras projektu finansēšanas konkursa prioritātēm noteikta jaunu kultūras produktu veidošana bērnu un ģimeņu auditorijai novada piederības stiprināšanai, kā arī novada kultūrvēsturiskā mantojuma, tai skaitā, sporta un kultūrtūrisma attīstības apzināšana, dokumentēšana un popularizēšana.

Kā prioritāte noteikta arī novada kultūrvidei un dabas videi atbilstošu, unikālu kultūras aktivitāšu veidošana, kā arī vietējās sabiedrības iesaistīšana lokālajās iniciatīvās novada identitātes un piederības stiprināšanai.

Konkursā var piedalīties jebkura fiziska persona, kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrēta kā individuālais komersants vai saimnieciskās darbības veicējs, kā arī juridiska persona.

Katrs pretendents konkursā var iesniegt ne vairāk kā divus projektus.