MK atbalsta 2016.gada budžeta likumprojektu; ieņēmumi - 7,37 miljardi, izdevumi - 7,65 miljardi eiro

Foto: Edijs Pālens/LETA
Foto: Edijs Pālens/LETA

Valdība otrdien, 29.septembrī, atbalstīja 2016.gada valsts budžeta likumprojektu, kas paredz, ka nākamgad ieņēmumi varētu augt līdz 7,37 miljardiem eiro, bet izdevumi - līdz 7,65 miljardiem eiro.

Salīdzinājumā ar 2015.gada plānu likumprojektā paredzēts ieņēmumu palielinājums 114,2 miljonu eiro apmērā un izdevumu palielinājums 183,2 miljonu eiro apmērā.

Iekšzemes kopprodukta (IKP) prognoze 2016.gadam ir noteikta 26,13 miljardu eiro apmērā.

Pieļaujamais vispārējās valdības budžeta deficīts noteikts 1% apmērā no IKP.

Maksimālais valsts parāds 2016.gada beigās noteikts 10,1 miljarda eiro apmērā. Tāpat noteikts, ka finanšu ministrs 2016.gadā var valsts vārdā sniegt galvojumus 35 956 620 eiro apmērā. Valsts budžeta aizdevumu kopējais palielinājums noteikts 243 269 723 eiro apmērā.

Tāpat valdība apstiprināja mērķdotāciju apjomu pašvaldībām 338 606 684 eiro apmērā, tajā skaitā valsts budžeta dotācija pašvaldībām būs 36 479 383 eiro.

Savukārt Izglītības un zinātnes ministrijai finansējums studiju kredītu un studējošo kredītu dzēšanai noteikts 2 139 604 eiro apmērā.

Valdība atbalstīja priekšlikumu noteikt, ka iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) ieņēmumu sadalījums starp valsts budžetu un pašvaldību budžetiem ir šāds - pašvaldību budžetiem 80% apmērā un valsts budžetam - 20% apmērā, IIN likme ir 23%, maksātāja mēneša neapliekamais minimums - 85 eiro un IIN atvieglojumi par apgādībā esošu personu - 165 eiro mēnesī. Prognozētie IIN ieņēmumi pašvaldību budžetos ir 1,21 miljards eiro.

Saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu" sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu ieņēmumu īpatsvars gada sociālās apdrošināšanas pakalpojumu finansējuma summā ir noteikts šādi - valsts pensiju speciālajā budžetā - 70,8%, invaliditātes, maternitātes un slimības speciālajā budžetā - 21,92%, nodarbinātības speciālajā budžetā - 5,68%, darba negadījumu speciālajā budžetā - 1,6%.

Tāpat valdība atbalstīja priekšlikumu, ka valsts budžeta ikgadējā dotācija Ekonomikas ministrijas (EM) budžeta apakšprogrammā "Elektroenerģijas lietotāju atbalsts" obligātā iepirkuma komponentes saglabāšanai 26,79 eiro par megavatstundu apmērā plānota 2016.gadā 59 693 445 eiro apmērā. Savukārt EM budžeta apakšprogrammas "Elektroenerģijas lietotāju atbalsts" izdevumu segšanai no AS "Latvenergo" ikgadējām dividendēm tiks novirzīti resursi 2016.gadā 23 665 609 eiro apmērā.

30.septembrī 2016.gada budžets tiks iesniegts Saeimā.

Viss par: Latvijas ziņas