Dabas tūrisms: Kuri objekti šobrīd tūristiem nav pieejami?

Dabas aizsardzības pārvaldes mājaslapā tūristiem pieejama aktuālā informācija par dabas tūrisma objektiem, kas Covid-19 ierobežojumu vai remontdarbu dēļ uz laiku ir slēgti.

Interaktīvajā kartē atzīmēti objekti, par kuru slēgšanu/atvēršanu ir pieejama publiski izplatīta informācija. Iespējams, ka apmeklētājiem nav pieejami vēl kādi citi dabas tūrisma objekti.

Uz laiku slēgts:

TAKAS

• COVID-19 ierobežojumi >> Aklā purva taka - Daudzeses pagasts, Jaunjelgavas novads;
• COVID-19 ierobežojumi >> Cenas tīreļa laipa - Babītes pagasts, Babītes novads;
• COVID-19 ierobežojumi >> Kaņiera niedrāja laipa - Lapmežciema pagasts, Engures novads;
• COVID-19 ierobežojumi >> Dauģēnu taka - Mazsalacas pagasts, Mazsalacas novads;
• Remontdarbi >> Šlīteres taka - Šlīteres bāka, Dundagas pagasts, Dundagas novads;
• COVID-19 ierobežojumi >> Mežmuižas avotu taka - Allažu pagasts, Siguldas novads;
• COVID-19 ierobežojumi >> Randu pļavu taka - Salacgrīvas pagasts, Salacgrīvas novads;
• COVID-19 ierobežojumi >> Tilderu taka - Apes novads, Virešu novads;
• COVID-19 ierobežojumi >> Vizlas taka - Apes novads, Virešu novads.

APSKATES OBJEKTS

• COVID-19 ierobežojumi >> Sēra dīķi Raganu purvā - Lapmežciema pagasts, Engures novads.

TORŅI

• COVID-19 ierobežojumi >> Bumbu kalniņa skatu tornis - Apakšgrāvja iela 4, Rīga, Kurzemes rajons;
• COVID-19 ierobežojumi >> Cenas tīreļa tornis - Babītes pagasts, Babītes novads;
• COVID-19 ierobežojumi >> Cirgaļu tornis - Valkas novads, Zvārtavas novads;
• COVID-19 ierobežojumi >> Kornetu tornis - Korneti, Veclaicenes pagasts, Alūksnes novads;
• COVID-19 ierobežojumi >> Randu pļavu tornis - Salacgrīvas pagasts, Salacgrīvas novads;
• COVID-19 ierobežojumi >> Sedas purva 1. tornis - Jērcēnu pagasts, Strenču novads;
• COVID-19 ierobežojumi >> Sedas purva 2. tornis - Jērcēnu pagasts, Strenču novads;
• COVID-19 ierobežojumi >> Silzemnieku tornis - Burtnieku pagasts, Burtnieku novads.

Informācija aktualizēta 23.12.2020.