Laika ziņas

Laika ziņas Sigulda

Šobrīd
Apmācies
+8°C
Apmācies
  • 3,6 m/s ZR3,6 m/s ZR
  • 1022 mm Hg
  • 91 % mitr.
  • 6 °C sajūta
Laika prognoze
Apmācies
Ceturtdien
15.11
3..+6
Daļēji mākoņains
Piektdien
16.11
2..+4
Apmācies
Sestdien
17.11
3..+7
Temperatūra Atmosfēras spiediens Vējš Mitrums Sajūtas
kā pie
Pārsvarā apmācies Nakts Pārsvarā apmācies 1027
mm Hg

1,4 m/s
ZR
98%
Apmācies Rīts Apmācies 1029
mm Hg

1,4 m/s
D-DR
98%
Apmācies Diena Apmācies 1032
mm Hg

2,8 m/s
D-DR
94%
Pārsvarā apmācies Vakars Pārsvarā apmācies 1035
mm Hg

2,8 m/s
D
94%