Siguldas pašvaldība uzņēmējiem piešķīrusi nekustamā īpašuma atvieglojumus 53 000 eiro apmērā

Rīga, 7.dec., LETA. Siguldas novada pašvaldība šogad novada uzņēmējiem piešķīrusi nekustamā īpašuma atvieglojumus 53 000 eiro apmērā, liecina pašvaldības informācija.

Pašvaldība saistošajos noteikumos "Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Siguldas novadā" nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus novada uzņēmējiem paredzējusi, lai mudinātu novada uzņēmējus radīt jaunas darbavietas, kā arī rosinātu paplašināt saimniecisko darbību.

Patlaban nekustamā īpašuma nodokļa atlaides var saņemt tie novada uzņēmēji, kuri iepriekšējā taksācijas gadā izveidojuši jaunas darbavietas, bet nākamajā gadā nodokļa atlaides varēs saņemt tādā gadījumā, ja vairāk nekā pusē jaunizveidoto darbavietu, nodarbināti tiks Siguldas novadā deklarētie iedzīvotāji.

Ievērojami nekustamā nodokļa atvieglojumi piemērojami arī tiem uzņēmējiem, kuri Siguldas novadā radījuši jaunas dzīvesvietas - uzbūvējuši vienu vai vairākas daudzdzīvokļu mājas. Pirmajā gadā pēc daudzdzīvokļu mājas nodošanas ekspluatācijā uzņēmēji var saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 90% apmērā, savukārt otrajā un trešajā gadā - 70% apmērā.

Tiem uzņēmējiem, kuri ieguldījuši līdzekļus esošas būves atjaunošanā, pārbūvē vai jaunas būves celtniecībā savas uzņēmējdarbības nodrošināšanai, tiek piešķirts nodokļa atvieglojums atkarībā no investīciju apjoma.

Uzņēmējiem, kuri saimniecisko darbību veic ēkā, kas iekļauta valsts vai vietējās nozīmes aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā, un kuri iepriekšējā gadā ieguldījuši līdzekļus ēkas atjaunošanā, nodokļa atvieglojumus var saņemt divus gadus.

Kopumā 2018.gadā pašvaldība ir piemērojusi nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus vairāk nekā 103 000 eiro apmērā, no kuriem vairāk nekā 31 000 eiro ir piemēroti trūcīgām personām, daudzbērnu ģimenēm un represētajām personām. Atvieglojumi vairāk nekā 72 000 eiro apmērā piemēroti nodokļu maksātājiem - maznodrošinātām personām, daudzbērnu ģimenēm, siltināto daudzdzīvokļu māju īpašniekiem, Černobiļas atomelektrostacijas likvidēšanas dalībniekiem, citu kategoriju iedzīvotājiem, kā arī uzņēmējiem.