Mērķdotācijās internātskolām līdz gada beigām sadalīs 448 272 eiro

Rīga, 18.sept., LETA. Mērķdotācijās internātskolām līdz gada beigām tiks sadalīti 448 272 eiro, šodien nolēma valdība.

Mērķdotācija paredzēta laika posmam no šī gada 1.septembra līdz 31.decembrim. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) izstrādātais rīkojums paredz, ka šajā laika posmā VARAM reizi mēnesī nodrošinās finansējuma pārskaitīšanu uz attiecīgo pašvaldību kontiem 1/4 daļas apmērā no mērķdotācijas apmēra.

Rīkojums sagatavots balstoties uz likumu "Par valsts budžetu 2018.gadam", kas paredz piešķirt pašvaldībām mērķdotāciju, lai daļēji segtu internātskolu uzturēšanas izdevumus par internātskolā uzņemtiem bāreņiem, maznodrošinātiem izglītojamiem.

Mērķdotāciju pašvaldībām aprēķina, nosakot maznodrošināto izglītojamo skaita īpatsvaru pret kopējo internātskolā uzņemto izglītojamo skaitu. Mērķdotācijas aprēķinā par pamatu ņem piešķirto valsts budžeta finansējumu 246 eiro apmērā vienam mēnesim par vienu bāreni.

Ja internātskolā uzņemto maznodrošināto izglītojamo īpatsvars pret kopējo internātskolā uzņemto izglītojamo skaitu ir līdz 50%, mērķdotācija vienam mēnesim par vienu bāreni ir 98,46 eiro jeb 40% no 246 eiro.

Ja šo bērnu īpatsvars ir no 51% līdz 75%, mērķdotācija vienam mēnesim ir 147,68 eiro, ja no 76% līdz 90% - 196,91 eiro, bet, ja no 90% līdz 100%, tad 221 eiro.

Pamatojoties uz Valsts izglītības informācijas sistēmā ievadīto informāciju, uz šī gada 1.septembrī pavisam Latvijas internātskolās ir 1325 izglītojamie, no kuriem 691 ir bārenis.

Lielākais bāreņu skaits ir Kandavas novadā, kur no 323 internātskolu audzēkņiem 273 ir maznodrošinātie. Kandava līdz gada beigām mērķdotācijās saņems 215 026 eiro. Vismazākais finansējums paredzēts Liepājai, kura četru mēnešu laikā saņems 5 514 eiro. Tur, no 67 internātskolās uzņemtajiem audzēkņiem, 14 ir bāreņi.

Tāpat mērķdotācijas saņems Balvu, Rīgas, Iecavas un Saldus pašvaldības.