Lielajā Talkā Siguldas novadā savākti ap 1500 atkritumu maisu

Foto: sigulda.lv

Sestdien, 23.aprīlī, Latvijā norisinājās Lielā Talka. Siguldas novadā talkas aktivitātes notika 22 talkošanas vietās, kur novada iedzīvotāji vāca atkritumus, izzāģēja un sakopa aizaugušas teritorijas un veidoja apstādījumus. Kopumā Siguldas novadā Lielās Talkas laikā tika savākti ap 1500 atkritumu maisu jeb 90 m3 atkritumu.

Kā pilsētas informācijas portāls Sigulda24.lv uzzināja Siguldas novada pašvaldībā, Lielās talkas organizatori saka paldies novadnieku ģimenēm un kolektīviem, kas pieteicās sakopt piegružotās publiski pieejamās teritorijas. Pateicoties novada iedzīvotāju iniciatīvai, tika sakopts Raganas katls, Lakstīgalas grava, Vējupītes krasti, Kūdru un Allažu ceļu malas, kā arī citas teritorijas.

Turpinot pirms gada uzsākto iniciatīvu, arī Mores pagasta Akenstakā notika sabiedriskā talka, kas tika organizēta projekta "Akenstakas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana 2.kārta" ietvaros. Talkot gribētāju pulks Akenstakā bija vēl kuplāks kā pērn – 25 talkotāji – tāpēc sākotnēji ieplānotais darbības lauks tika paplašināts. Papildus iecerētajam tika sakopta teritorija un izzāģēti krūmi arī pie nekustamā īpašuma "Rūpnieki" vecajā liepu alejā uz Peļņu ceļa, pie vietējā veikaliņa.