Tūrisma informācija

  • Mākslinieku dārzs (Līgotņu dendrārijs)

    Mākslinieku
dārzs (Līgotņu dendrārijs)

    1964. gadā operdziedātāja Annas Ludiņa-Pabiāna (1906 - 1998) kopā ar savu ģimeni pie vasarnīcas ierīko 1,2 ha plašo dendrāriju ar vairāk nekā 80 koku un 130 krūmu sugām, ko stādījuši Latvijas kultūras un mākslas darbinieki.

  • Nukšu velnala jeb Vangu velnala

    Nukšu
velnala jeb Vangu velnala

    Nukšu velnala jeb Vangu velnala atrodas 300 - 400 m aiz medību pils, netālu no "Nukšu" mājām. Mazā sāngraviņā, 10 - 15 m no Gaujas, redzams pelēkbalts smilšakmens atsegums, kurā atrodas noslēpumaina, ap 3 m augsta alas mute.